HOW TO BOOK A JOURNEY?

  1. Select one of our previously designed itineraries or ask for a tailor-made programme by sending an inquiry through our website;
  2. You will receive a reply within 24 hours;
  3. Once we receive all the necessary information, we shall create an offer;
  4. To confirm the offer, you are kindly requested to pay 30% of the total amount in advance. The remaining amount needs to be paid no later than 4 weeks prior to the beginning of the itinerary. If you book an itinerary within 4 weeks prior to its beginning, you are required to pay the full amount;
  5. The booking will be confirmed once the deposit has been paid. Once we receive the payment confirmation, we will send you all the necessary travel-related documents;
  6. By paying the deposit, you agree with all the terms and conditions of the Travel Programme Purchase Agreement.

 
CREDIT CARD PAYMENT

All payments shall be made in the Croatian currency, kuna (HRK). The amount charged on your credit/debit card is calculated by converting the price from your currency to HRK, in accordance with the current exchange rates of the Croatian National Bank (HNB). When charging your credit card, the said amount will be converted into the local currency in accordance with the card issuer’s exchange rates. As the result of this conversion, a small difference can occur with regard to the final price of the programme specified on our website.

Credit card payment is conducted offline and it includes the additional costs in the amount of commission charged by the card issuer.

You can effectuate the payment with following cards: American Express, VISA, Maestro, Mastercard.

CANCELLATION POLICY

The customer can cancel the trip at any moment; however, Ventula Travel DMC travel agency shall keep a certain percentage of the paid amount which will depend on the cancellation period, which is specified as follows:

30 or more days prior to departure   - 10% of the total price of the tour
29 to 22 days prior to departure       - 30% of the total price of the tour
21 to 15 days prior to departure       - 40% of the total price of the tour
14 to 8 days prior to departure         - 80% of the total price of the tour
7 to 0 days prior to departure           - 100% of the total price of the tour
No-show                                         - 100% of the total price of the tour

Ventula Travel DMC will certainly always try to accommodate its customers’ requests and return as big of an amount of the payment received as possible, depending on the terms and conditions defined by our partners and service suppliers for a specific tour programme.

 

TRAVEL INSURANCE

Once you have booked a tour, we certainly recommend taking a travel insurance policy which would include trip cancellation or discontinuation insurance and insurance against personal injuries, lost luggage and emergency evacuation.

Insurance details shall be sent to the client once the tour has been booked.

 

LIABILITY INSURANCE AND SECURITY

The agreed price of a package deal also includes liability insurance for any damage which Ventula Travel DMC travel agency might cause to the customer by non-complying, partially complying or insufficiently complying with the obligations specified in the Travel Programme Purchase Agreement.

The agreed price of a package deal also includes the insurance in case of insolvency or bankruptcy of Ventula Travel DMC.

 

COMPLAINTS PROCEDURE

Pursuant to Article 10, Paragraph 3 of the Consumer Protection Act, the Official Gazette 41/14, 110/15, written complaints about the quality of our services can be submitted in one of the following manners:

A complaint may be submitted within 8 days of the ending of our services, and it will be replied to not later than 15 days from the receipt of the complaint at the address specified in the complaint as the "reply to" address.

 

TRAVEL DOCUMENTS AND VISAS

Passengers are required to have all the necessary travel documents in accordance with the official requirements of the country which they travel to.

Information about whether you need a visa to enter the Republic of Croatia can be found on the following link: here.DATA CONFIDENTIALITY

Ventula Travel DMC respects the privacy of its clients / passengers, and seeks personal information only to facilitate the provision of services. Ventula Travel DMC shall protect your privacy and seek only the personal details of clients / passengers that are necessary for the completion of a travel package deal purchase. Clients’ personal data is confidential and shall not be shared with any third parties, except to the amount necessary to complete the clients’ travel package deal. All employees and partners are required to comply with the data confidentiality policy.

OPĆI UVJETI PUTOVANJA


KAKO REZERVIRATI PUTOVANJE?

 

 PLAĆANJE KREDITNIM I DEBITNIM KARTICAMA

Sva plaćanja se vrše u hrvatskoj valuti (HRK). Iznos koji se naplaćuje izračunava se pretvaranjem cijene iz vaše valute u HRK, u skladu sa srednjim tečajem Hrvatske narodne banke (HNB) na dan naplate. Pri naplati vaše kreditne kartice, navedeni iznos će se pretvoriti u lokalnu valutu u skladu s tečajem izdavatelja kartice. Kao rezultat ove konverzije, postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na cijenu navedenu u konačnoj ponudi programa.

Naplatu putem kreditnih kartica vršimo offline, uz obračun ekstra troškova u visini provizije kartične kuće.

Kod nas možete platiti sljedećim karticama: American Express, VISA, Maestro i Mastercard.


OTKAZ PUTOVANJA

Svoje putovanje možete otkazati u bilo kojem trenutku; međutim, Ventula Travel DMC zadržava određeni dio iznosa koji ovisi o razdoblju otkazivanja kako slijedi:

Ventula Travel DMC svakako će uvijek nastojati ispuniti zahtjeve kupaca i vratiti što više uplaćenih sredstva, ovisno o uvjetima dobavljača za određeni program.


PUTNO OSIGURANJE

Nakon rezervacije putovanja svakako preporučamo kupovinu putnog osiguranja koje uključuje zaštitu od otkaza ili prekida putovanja, ozljeda, gubitka prtljage, iznenadne evakuacije.

Detalje o osiguranju na upit šaljemo klijentu nakon rezervacije putovanja.


OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI I JAMČEVINA

Ugovorena cijena putovanja uključuje osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi Ventula Travel DMC mogla uzrokovati klijentu neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz Ugovora o prodaji putovanja.

Cijena putovanja također uključuje i osiguranje u slučaju stečaja i nesolventnosti Ventula Travel DMC.


NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno Članku 10. Stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača, NN 41/14, 110/15, moguće je uputiti prigovor na kvalitetu naših usluga u pisanom obliku i to:

Prigovor se može uputiti unutar 8 dana od završetka usluge te ćemo na njega odgovoriti najkasnije 15 dana od primitka prigovora na adresu koju navedete u prigovoru kao adresu za primanje odgovora.


PUTOVNICE I VIZE

Odgovornost putnika je pribavljanje svih putnih isprava u skladu sa službenim zahtjevima države u koju putuje.

Potrebu za izdavanje vize za ulazak u Republiku Hrvatsku možete provjeriti ovdje.


POVJERLJIVOST PODATAKA

Ventula Travel DMC poštuje privatnost svojih klijenata/putnika i traži osobne podatke kako bi se olakšalo pružanje usluga na zahtjev. Ventula Travel DMC će zaštititi vašu privatnost te tražiti samo osobne podatke klijenata/putnika koji su potrebni za prodaju putovanja putnih aranžmana. Podaci korisnika su povjerljivi i neće se dijeliti s vanjskim stranama osim u onoj mjeri u kojoj je potrebno za dovršavanje vaše narudžbe. Svi zaposlenici i partneri dužni su poštivati pravila o privatnosti.