Terms & Conditions

Opći uvjeti poslovanja

GENERAL BUSINESS TERMS

The following general business terms define the manner in which Ventula Travel Ltd. (VENTULA) as the service provider conducts its business, as well as the rights and obligations of travellers, i.e. travel negotiators in the case when a travel negotiator enters into an agreement on behalf of a third party, the traveller (TRAVELLER). If a certain provision in the programme has been regulated in a manner different than the ones presented in these general business terms, provisions defined in the programme shall apply.

General business terms of VENTULA have been drafted in accordance with the existing regulations of the Republic of Croatia and the European Union.

HOW TO BOOK A JOURNEY?

 • Select one of our previously designed itineraries or ask for a tailor-made programme by sending an inquiry through our website;
 • You will receive a reply within 24 hours;
 • Once we receive all the necessary information, we shall create an offer;
 • To confirm the offer, you are kindly requested to pay 30% of the total amount in advance. The remaining amount needs to be paid no later than 4 weeks prior to the beginning of the itinerary. If you book an itinerary within 4 weeks prior to its beginning, you are required to pay the full amount;
 • The booking will be confirmed once the deposit has been paid. Once we receive the payment confirmation, we will send you all the necessary travel-related documents;
 • By paying the deposit, you agree with all the terms and conditions of the Travel Programme Purchase Agreement.

CREDIT CARD PAYMENT
All payments shall be made in the Croatian currency, kuna (HRK). The amount charged on your credit/debit card is calculated by converting the price from your currency to HRK, in accordance with the current exchange rates of the Croatian National Bank (HNB). When charging your credit card, the said amount will be converted into the local currency in accordance with the card issuer’s exchange rates. As the result of this conversion, a small difference can occur with regard to the final price of the programme specified on our website.

Credit card payment is conducted offline and it includes the additional costs in the amount of commission charged by the card issuer.

You can effectuate the payment with following cards: American Express, VISA, Maestro, Mastercard.CANCELLATION POLICY
The customer can cancel the trip at any moment; however, Ventula Travel DMC travel agency shall keep a certain percentage of the paid amount which will depend on the cancellation period, which is specified as follows:

  • 30 or more days prior to departure    - 10% of the total price of the tour
  • 29 to 22 days prior to departure        - 30% of the total price of the tour
  • 21 to 15 days prior to departure        - 40% of the total price of the tour
  • 14 to 8 days prior to departure          - 80% of the total price of the tour
  • 7 to 0 days prior to departure            - 100% of the total price of the tour
  • No-show                                              - 100% of the total price of the tour

  Ventula Travel DMC will certainly always try to accommodate its customers’ requests and return as big of an amount of the payment received as possible, depending on the terms and conditions defined by our partners and service suppliers for a specific tour programme.


  TRAVEL INSURANCE
  Once you have booked a tour, we certainly recommend taking a travel insurance policy which would include trip cancellation or discontinuation insurance and insurance against personal injuries, lost luggage and emergency evacuation.

  Insurance details shall be sent to the client once the tour has been booked.


  LIABILITY INSURANCE AND SECURITY
  The agreed price of a package deal also includes liability insurance for any damage which Ventula Travel DMC travel agency might cause to the customer by non-complying, partially complying or insufficiently complying with the obligations specified in the Travel Programme Purchase Agreement.

  The agreed price of a package deal also includes the insurance in case of insolvency or bankruptcy of Ventula Travel DMC.


  COMPLAINTS PROCEDURE 
  Pursuant to Article 10, Paragraph 3 of the Consumer Protection Act, the Official Gazette 41/14, 110/15, written complaints about the quality of our services can be submitted in one of the following manners:

  • via e-mail sent to the following address: info@ventula-travel.com;
  • via regular mail to VENTULA TRAVEL d.o.o., Gradišćanskih Hrvata 14, 21000 Split, Croatia;
  • via telefax to the following number: +385 21 771 148

  A complaint may be submitted within 8 days of the ending of our services, and it will be replied to not later than 15 days from the receipt of the complaint at the address specified in the complaint as the "reply to" address.


  TRAVEL DOCUMENTS AND VISAS
  Passengers are required to have all the necessary travel documents in accordance with the official requirements of the country which they travel to.

  Information about whether you need a visa to enter the Republic of Croatia can be found on the following link: here.

   

  PERSONAL DATA PROTECTION
  TRAVELLER shall provide his/her personal data voluntarily. TRAVELLER’s personal data are required during the process of provision of the required service and shall be used for further communication (e.g. letter of intent, payment instructions, service delivery information).

  VENTULA agrees not to forward clients’ personal data to third countries or to third persons, unless they are partners who participate in the delivery of the agreed service (e.g. accommodation, airlines, transportation).

  Clients’ personal data shall be stored in a database in accordance with the decision made by the management of VENTULA on the manner of obtaining, processing and storing personal data.

  VENTULA reserves the right to use clients’ personal data for marketing purposes (e.g. for sending notifications about offers, promotions, newsletters). Clients’ can opt out at any point by clicking the "Cancel" link at the bottom of each newsletter or by sending a written request to info@vetula-travel.com 

  Any complaints regarding the processing of personal data for marketing purposes shall not affect contracting and/or delivery of a required service.

   

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  OPĆI UVJETI POSLOVANJA


  Ovim općim uvjetima određen je način poslovanja turističke agencije Ventula Travel d.o.o. (VENTULA) kao organizatora putovanja te prava i obveze putnika, odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (PUTNIK). U slučaju da je pojedina odredba u programu uređena drugačije nego u ovim općim uvjetima, vrijede odredbe navedene u programu.

  Opći uvjeti poslovanja VENTULE sastavljeni su u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije.


  KAKO REZERVIRATI PUTOVANJE?

  • Odaberite gotov program ili zatražite prilagođeni program slanjem upitnika na našoj web stranici
  • Odgovor ćete dobiti u roku 24 sata
  • Nakon što dobijemo sve potrebne informacije slijedi izrada ponude
  • Za prihvaćanje ponude potrebno je uplatiti 30% ukupnog iznosa, a ostatak najdalje 4 tjedna prije početka programa. U slučaju da rezervirate program unutar 4 tjedna od početka programa – iznos plaćate u cijelosti
  • Uplatom depozita rezervacija se smatra važećom. Nakon zaprimanja uplate dobit ćete svu potrebnu putnu dokumentaciju
  • Uplatom depozita prihvatili ste sve uvjete i odredbe iz Ugovora o prodaji putovanja

   

  PLAĆANJE KREDITNIM I DEBITNIM KARTICAMA
  Sva plaćanja se vrše u hrvatskoj valuti (HRK). Iznos koji se naplaćuje izračunava se pretvaranjem cijene iz vaše valute u HRK, u skladu sa srednjim tečajem Hrvatske narodne banke (HNB) na dan naplate. Pri naplati vaše kreditne kartice, navedeni iznos će se pretvoriti u lokalnu valutu u skladu s tečajem izdavatelja kartice. Kao rezultat ove konverzije, postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na cijenu navedenu u konačnoj ponudi programa.

  Naplatu putem kreditnih kartica vršimo offline, uz obračun ekstra troškova u visini provizije kartične kuće.

  Kod nas možete platiti sljedećim karticama: American Express, VISA, Maestro i Mastercard.  OTKAZ PUTOVANJA
  Svoje putovanje možete otkazati u bilo kojem trenutku; međutim, Ventula Travel DMC zadržava određeni dio iznosa koji ovisi o razdoblju otkazivanja kako slijedi:

  • 30 ili više dana prije putovanja          - 10% ukupne cijene putovanja
  • 29 do 22 dana prije putovanja           - 30% ukupne cijene putovanja
  • 21 do 15 dana prije putovanja           - 40% ukupne cijene putovanja
  • 14 do 8 dana prije putovanja             - 80% ukupne cijene putovanja
  • 7 do 0 dana prije putovanja               - 100% ukupne cijene putovanja
  • U slučaju nedolaska                          - 100% ukupne cijene putovanja

  Ventula Travel DMC svakako će uvijek nastojati ispuniti zahtjeve kupaca i vratiti što više uplaćenih sredstva, ovisno o uvjetima dobavljača za određeni program.


  PUTNO OSIGURANJE
  Nakon rezervacije putovanja svakako preporučamo kupovinu putnog osiguranja koje uključuje zaštitu od otkaza ili prekida putovanja, ozljeda, gubitka prtljage, iznenadne evakuacije.

  Detalje o osiguranju na upit šaljemo klijentu nakon rezervacije putovanja.


  OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI I JAMČEVINA
  Ugovorena cijena putovanja uključuje osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi Ventula Travel DMC mogla uzrokovati klijentu neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz Ugovora o prodaji putovanja.

  Cijena putovanja također uključuje i osiguranje u slučaju stečaja i nesolventnosti Ventula Travel DMC.


  NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA
  Sukladno Članku 10. Stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača, NN 41/14, 110/15, moguće je uputiti prigovor na kvalitetu naših usluga u pisanom obliku i to:

  • elektronskom poštom na adresu info@ventula-travel.com;
  • poštom na adresu VENTULA TRAVEL d.o.o., Gradišćanskih Hrvata 14, 21000 Split, Croatia;
  • telefaksom na broj +385 21 771 148

  Prigovor se može uputiti unutar 8 dana od završetka usluge te ćemo na njega odgovoriti najkasnije 15 dana od primitka prigovora na adresu koju navedete u prigovoru kao adresu za primanje odgovora.


  PUTOVNICE I VIZE
  Odgovornost putnika je pribavljanje svih putnih isprava u skladu sa službenim zahtjevima države u koju putuje.

  Potrebu za izdavanje vize za ulazak u Republiku Hrvatsku možete provjeriti ovdje.

   

  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
  PUTNIK osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci PUTNIKA potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

  VENTULA  se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

  Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva VENTULE o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

  VENTULA zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik je u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti se pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog newslettera ili slanjem zahtjeva na info@vetula-travel.com 

  Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

   

   

  Please, fill up the form below and tell us what are you looking for:

  Testimonials

  From Zagreb & Rovinj to Dubrovnik, Tailor-made tour


  Rob at Ventula Travel is incredible - he is detail oriented, organized, and went above and beyond to ensure we had a terrific vacation when my husband and I visited Croatia! He even noticed and remembered that my husband had a birthday while we were visiting and made sure to drop off some wine and dessert for us to celebrate! All the travel arrangements were seamless, punctual and very thought out/considerate. Our off the beaten track tours to an ancient water mill, an olive oil tasting and sea kayak tours were perfect! Just what we had asked for. We will definitely recommend any one to make use of this hidden gem of a travel agency for the best travel experience in Croatia!

  Prachee Pathak, New York (USA) Show All
  Did you know?

  Dalmatia


  Dalmatia is one of the most ancient regional toponyms in Croatia. It was first mentioned in the year 9 AD, when it was founded by the Roman emperor Augustus, encompassing the area inhabited by an Illyrian tribe of Delmatae, i.e. when it was a synonym for...

  Dalmatia


  Dalmatia is one of the most ancient regional toponyms in Croatia. It was first mentioned in the year 9 AD, when it was founded by the Roman emperor Augustus, encompassing the area inhabited by an Illyrian tribe of Delmatae, i.e. when it was a synonym for a part of the former Illyricum. Although the territorial range of Dalmatia changed significantly throughout history, encompassing the neighbouring countries such as Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Albania, today this name applies only to a part of Croatia. It covers an area of about 12 260 km2 or approximately 22% of Croatia’s surface, but due to a lack of fertile soil, it is inhabited by only 20% of Croatia’s population. It is important to highlight that Dalmatia is an exclusively geographic and cultural term, which encompasses two entirely different territories, each with its own past and tradition: one part of it comprises the coastline and the islands which can be classified under the Mediterranean area, while the other part comprises the mountains and the inland and belongs to the continental land area. Thus, its fate as the land of cultural polarity was sealed from the very beginning. The patron saint of Dalmatia is St. Jerome.

  Roman Emperors Augustus and Diocletian


  These two emperors, considered by many as the most significant Roman emperors, played a crucial part in the history of Dalmatia, one as its founder, and the other as its heir. After several wars, the first Roman emperor Augustus, whose full name is Caius...

  Roman Emperors Augustus and Diocletian


  These two emperors, considered by many as the most significant Roman emperors, played a crucial part in the history of Dalmatia, one as its founder, and the other as its heir. After several wars, the first Roman emperor Augustus, whose full name is Caius Iulius Caesar Octavianus, finally managed to conquer the Illyrian tribe of Delmatae in the year 9 AD, occupying their land and founding the Roman province of Dalmatia with the capital of Salona. The emperor Diocletian, on the other hand, was important not only for his Dalmatian origin, but also for having constructed a grandiose palace in 305 AD, which was the core of the present-day city of Split, the capital of the region and the second largest city in the Republic of Croatia.

  Mediterranean Cuisine


  The Mediterranean diet consists of a set of skills, knowledge and practices that link the landscape with the dining table, including the method of growing crops, harvesting, fishing, food preservation, its processing and preparation, and sometimes the pat...

  Mediterranean Cuisine


  The Mediterranean diet consists of a set of skills, knowledge and practices that link the landscape with the dining table, including the method of growing crops, harvesting, fishing, food preservation, its processing and preparation, and sometimes the pattern of consumption. (Source: wikipedia) So it's more than just food. It brings people together and nourishes habits and customs, thus forming a cultural identity of the region and the man. While sharing food, people sang and exchanged wisdom, and it served as the foundation around which various traditions and legends were preserved and developed. With its beneficial properties, the Mediterranean cuisine offers a well-balanced gastronomic delight, because virtually its only fat comes from the olive tree which provides an abundance of positive effects on human health... It is just as important to mention that the benefits of Mediterranean cuisine have been recognised by UNESCO and included on its list of Intangible Cultural Heritage.

  Cricket on Vis


  On the island of Vis, cricket has been played since 1809: it was first introduced by Sir William Hoste, an officer of the British Royal Navy known as the Young Nelson, famous for his historical victory in the last sailing ships battle against a considerab...

  Cricket on Vis


  On the island of Vis, cricket has been played since 1809: it was first introduced by Sir William Hoste, an officer of the British Royal Navy known as the Young Nelson, famous for his historical victory in the last sailing ships battle against a considerably superior Napoleon's fleet. Two hundred years later, Oliver Roki, a winemaker and restaurant owner from the island of Vis, picked up where Sir Hoste had left off, which is why cricket is played again today in the island of Vis, in Plisko Field near the WW2 British airport, in the club named after the famous captain.

  Stećci


  Stećci are monolithic stone blocks, horizontal or vertical tombstones from the 14th and 15th century, characteristic for Dalmatia, Bosnia and Herzegovina, parts of Montenegro, west Serbia and Kosovo. Stećci cannot be found anywhere outside this territory....

  Stećci


  Stećci are monolithic stone blocks, horizontal or vertical tombstones from the 14th and 15th century, characteristic for Dalmatia, Bosnia and Herzegovina, parts of Montenegro, west Serbia and Kosovo. Stećci cannot be found anywhere outside this territory. Most scientists agree that these monuments belonged to the Vlachs. The Vlachs were a nomadic tribe, probably of Illyrian origin, who were cattle breeders and often also merchants and mercenaries. The area around the town of Imotski particularly abounds in stećci. These roughly and somewhat unskilfully carved tombstones, these monumental stone blocks, have found their place in the past of the Imotski Region, testifying to the literacy, culture, faith, and power of this area.

  Dalmatian Identity


  The identity of Dalmatia is largely determined by centuries-old interfusion of the East and the West in this area, which is evident in countless and often rather dramatic contrasts present at every step, from cultural and historical heritage, through the...

  Dalmatian Identity


  The identity of Dalmatia is largely determined by centuries-old interfusion of the East and the West in this area, which is evident in countless and often rather dramatic contrasts present at every step, from cultural and historical heritage, through the way of life, to the mentality of its inhabitants in particular. Thus the Dalmatian coastline and islands have inherited the western European civilization and cultural heritage, while the Dalmatian Hinterland bears witness to oriental influences. Nonetheless, the creative power of the Dalmatian folk has always been successful in using all those different influences and subordinating them time and time again to their own spirituality, thus forming a unique identity thanks to which we are recognized in the world, and remembered for the impression we provide. Therefore, if you at least once properly experience the true Dalmatia, you might become a Dalmatian forever!

  Illyrian Hill-Forts


  Hill-forts are the most important remains of the Illyrian material culture. The Illyrians erected their hill-forts in natural elevations which were difficult to access and easily defensible against the enemies. The economic factor was an important element...

  Illyrian Hill-Forts


  Hill-forts are the most important remains of the Illyrian material culture. The Illyrians erected their hill-forts in natural elevations which were difficult to access and easily defensible against the enemies. The economic factor was an important element in the selection of the location in which they were built. Hill-forts were constructed next to fertile plains on which agriculture could be developed. Ideally, somewhere in the vicinity there would have been a river, for the purpose of irrigation and defence of the borough. The hill-forts were also fortified with walls. Oftentimes, a tower was erected next to the main gate for a better protection of the borough. The buildings were made of dry-stone walls until the arrival of the Romans. That is when the Illyrians begun to use mortar.

  Bikla


  Bikla is an alcoholic drink which is well-known in Dalmatia, both in the hinterland and on the islands. It is made by mixing red wine and milk, usually in equal parts. Bikla can be made with either goat or cow milk. Its colour ranges from lighter to darke...

  Bikla


  Bikla is an alcoholic drink which is well-known in Dalmatia, both in the hinterland and on the islands. It is made by mixing red wine and milk, usually in equal parts. Bikla can be made with either goat or cow milk. Its colour ranges from lighter to darker shades of purple, depending on the quantity of the red wine used. It is made at any time of year, but for medicinal purposes only. It is administered to a person suffering from a mild illness.

  Pagania


  The Principality of Neretva (10th century) was an Early Croatian state occupying the territory between the rivers Cetina and Neretva. Unlike its neighbouring lands, a pagan, non-Christian religion was predominant among the people of this highly isolated s...

  Pagania


  The Principality of Neretva (10th century) was an Early Croatian state occupying the territory between the rivers Cetina and Neretva. Unlike its neighbouring lands, a pagan, non-Christian religion was predominant among the people of this highly isolated state due to a belief that Christianity was a tool of oppression. Thus, the Croats who lived in this territory were called "the Pagans", and the land was named "Poganska" (Latin: Pagania). The inhabitants were predominantly fishermen and fig and olive growers. However, the most lucrative business was piracy.

  Ventula Travel Ltd. looks after your privacy and shall use your personal data exclusively for the purpose of sending you the Newsletter. We commit to keeping your personal data safe, and to store and process them in accordance with the GDPR (General Data Protection Regulation) - regulations on the protection of your personal data. Your e-mail address shall be forwarded to our provider, that also has to comply with GDPR and that we use for sending our newsletters.

  You have the right to require access to your personal data and correct or delete them at any point. Your consent can be withdrawn at any point by clicking the "Cancel" link, which you can find in each edition of the newsletter, or at info@ventula-travel.com . Any withdrawal will not affect the legitimacy of data processing that has been done on the basis of the previously given consent prior to withdrawal. By withdrawing your consent, you will no longer receive our newsletter. Your e-mail address shall be kept until you have withdrawn your consent by using one of the ways described above. By clicking the button below, you allow us to process your personal data in accordance with these terms and conditions.

  Ventula Travel Ltd. looks after your privacy and shall use your personal data exclusively for the purpose of receiving our new blog posts. We commit to keeping your personal data safe, and to store and process them in accordance with the GDPR (General Data Protection Regulation) - regulations on the protection of your personal data.  

  You have the right to require access to your personal data and correct or delete them at any point. Your consent can be withdrawn at any point by clicking the "Cancel" link, which you can find in each edition of the new blog post, or at info@ventula-travel.com . Any withdrawal will not affect the legitimacy of data processing that has been done on the basis of the previously given consent prior to withdrawal. By withdrawing your consent, you will no longer receive our new blog posts. Your e-mail address shall be kept until you have withdrawn your consent by using one of the ways described above. By clicking the button below, you allow us to process your personal data in accordance with these terms and conditions.