Privacy policy

Politika zaštite osobnih podataka

 1. INTRODUCTION

Ventula Travel Ltd. acknowledges and respects the clients' right to data privacy and is committed to keeping secure all data obtained through http://ventula-travel.com.

Ventula Travel Ltd. shall obtain, process and store your personal data in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and other existing regulations. No personal data shall be forwarded to third parties or sent to third countries, unless it is necessary for the realization of the agreed services (e.g. accommodation, airlines, transportation, insurance).

Your further use of http://ventula-travel.com will denote acceptance of all the following terms and conditions.

 1. USE OF PERSONAL DATA

Ventula Travel Ltd. shall obtain and use only the personal data you provided voluntarily, whether by sending a message through our website (in which case the following personal data shall be used: name, surname and e-mail address), or by filling in the questionnaire (in which case the following personal data shall be used: name and surname, address, city of residence, e-mail address, age, health condition), or by using the http://ventula-travel.com website.

The obtained personal data shall be stored in electronic form, and all the appropriate technical and organizational measures shall be applied to prevent any personal data breaches. The e-mails containing your personal data that Ventula Travel Ltd. receives shall be used only for the purpose of meeting your requirements.

 1. BOOKING

For the purpose of booking multi-day packages, trips, transport services or other services provided by Ventula Travel Ltd., we shall require personal data of the booking holder, who has to be of age (e.g. name, address, telephone/mobile, etc.), and data of other service user(s) (e.g. name, date of birth). Only the data essential for the realization of service(s) shall be made available exclusively to our partners for the realization of packages, trips, accommodation, transportation or other agreed services.

 1. COOKIES

Cookies allow Ventula Travel Ltd. to collect statistical data on user behaviour on http://ventula-travel.com (e.g. how much time users spend on various parts of the website), which Internet browser (e.g. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) do they use, etc.

Cookies hold a modest amount of data specific to a website and can be accessed by the web server http://ventula-travel.com or by the client computer, and they serve as an anonymous identifier. Cookies are also used to facilitate navigation through a website (e.g. users do not have to re-enter their data each time they sign in to a site). The purpose of cookies is not to gain access to users’ data or to monitor users’ activities after their visit to http://ventula-travel.com website.

Ventula Travel Ltd. reserves the right to use cookies on http://ventula-travel.com, but each individual user can disable cookies by editing/changing the settings in their Internet browser.

 1. LINKS

The http://ventula-travel.com website contains links to other websites (e.g. Facebook, Instagram, Twitter, Croatian National Tourist Board, Split-Dalmatia County Tourist Board, etc.) Therefore, our users are informed and requested to take into account that Ventula Travel Ltd. cannot be held responsible for the protection of privacy on the said websites. For this reason, we encourage our users to read the Privacy Policy of each website they visit.

 1. DIGITAL MARKETING

Contact information such as name and e-mail address are required if a user would like to receive promotional material from Ventula Travel Ltd. Promotional material includes information on services and special offers, as well as newsletters.

This service can be disabled at any point by activating the "Cancel" link at the bottom of the newsletter or by submitting a written request to be erased from the digital marketing list to info@ventula-travel.com.

 1. SECURITY

Ventula Travel Ltd. is taking all security measures to protect users' information during data input and transfer, processing, and storage. Access to data is restricted and available only to employees who require the said data in order to perform their job activities.

Personal data that users provide to Ventula Travel Ltd. by sending an inquiry via the website or by filling in an online questionnaire shall be stored during the existence of the website and shall be destroyed as soon as the website has been shut down.

Users can at any point request to be notified about which personal data they submitted are being processed by Ventula Travel Ltd., i.e. to change or delete the said data by sending a written request to  info@ventula-travel.com.

 1. NOTIFICATION OF CHANGES

In case of any changes in the privacy protection regulations, a notification will be published on the website home page to keep users informed of the changes.

Ventula Travel Ltd.  
Gradišćanskih Hrvata 14
Split

Document version 1/2018, May 21, 2018

___________________________________________________________________________________________________________________________

 POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 1. UVOD

Ventula Travel d.o.o. priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem http://ventula-travel.com prikupi.

Ventula Travel d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguranje).

Smatrat ćemo da daljnje korištenje http://ventula-travel.com predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.

 1. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljaju se i koriste samo oni osobni podaci koje ste dobrovoljno dali Ventuli Travel d.o.o., bilo slanjem poruke putem mrežne stranice (koristit će se sljedeći osobni podaci: ime i prezime i e-mail adresa) ili ispunjavanjem upitnika (koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail adresa, dob, zdravstveno stanje) ili korištenjem http://ventula-travel.com.

Prikupljeni osobni podaci čuvaju se u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima Ventula Travel d.o.o. koristit će samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

 1. REZERVACIJA

Pri rezervaciji višednevnog paket aranžmana, izleta, usluga prijevoza ili drugih usluga kod Ventula Travel d.o.o., bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo podaci neophodni za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji paket aranžmana, izleta, smještaja, prijevoza ili ostalih ugovorenih usluga.

 1. KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju Ventula Travel d.o.o. prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na http://ventula-travel.com (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a na kojima najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja http://ventula-travel.com na računalo korisnika, a služe kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internetske stranice (npr. Korisnik ne mora svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon posjećivanja stranice http://ventula-travel.com.

Ventula Travel d.o.o. zadržava pravo korištenja kolačića na http://ventula-travel.com, no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

 1. POVEZNICE

Mrežna stranica http://ventula-travel.com sadrži poveznice na druge Internetske stranice (npr. Facebook, Instagram, Twitter, HTZ, TZ SDŽ…). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir da Ventula Travel d.o.o. ne može biti odgovorna za poštivanje privatnosti na spomenutim Internetskim stranicama. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internetske stranice kojoj pristupaju.

 1. DIGITALNI MARKETING

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, neophodne su u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Ventule Travel d.o.o. Promotivni materijali  podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).

Usluga se može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da se aktivira poveznica „Odjava“ na kraju newslettera ili slanjem zahtjeva za brisanjem s popisa za digitalni marketing na info@ventula-travel.com.

 1. SIGURNOST

Ventula Travel d.o.o.  poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci koji su Ventula Travel d.o.o. ustupljeni putem slanja upita putem web stranice ili popunjavanjem upitnika na web stranici čuvat će se za vrijeme postojanja Internetske stranice i bit će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Ventula Travel d.o.o., odnosno da se isti izmijene ili obrišu, slanjem zahtjeva na info@ventula-travel.com.

 1. OBAVIJESTI O PROMJENAMA

U slučaju promjena vezanih uz pravila o poštivanju privatnosti, obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internetske stranice s ciljem upoznavanja korisnika.

 
Ventula Travel d.o.o.  
Gradišćanskih Hrvata 14
Split


Verzija dokumenta 1/2018, 21.5.2018.

Please, fill up the form below and tell us what are you looking for:

Testimonials

From Zagreb & Rovinj to Dubrovnik, Tailor-made tour


Rob at Ventula Travel is incredible - he is detail oriented, organized, and went above and beyond to ensure we had a terrific vacation when my husband and I visited Croatia! He even noticed and remembered that my husband had a birthday while we were visiting and made sure to drop off some wine and dessert for us to celebrate! All the travel arrangements were seamless, punctual and very thought out/considerate. Our off the beaten track tours to an ancient water mill, an olive oil tasting and sea kayak tours were perfect! Just what we had asked for. We will definitely recommend any one to make use of this hidden gem of a travel agency for the best travel experience in Croatia!

Prachee Pathak, New York (USA) Show All
Did you know?

Dalmatia


Dalmatia is one of the most ancient regional toponyms in Croatia. It was first mentioned in the year 9 AD, when it was founded by the Roman emperor Augustus, encompassing the area inhabited by an Illyrian tribe of Delmatae, i.e. when it was a synonym for...

Dalmatia


Dalmatia is one of the most ancient regional toponyms in Croatia. It was first mentioned in the year 9 AD, when it was founded by the Roman emperor Augustus, encompassing the area inhabited by an Illyrian tribe of Delmatae, i.e. when it was a synonym for a part of the former Illyricum. Although the territorial range of Dalmatia changed significantly throughout history, encompassing the neighbouring countries such as Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Albania, today this name applies only to a part of Croatia. It covers an area of about 12 260 km2 or approximately 22% of Croatia’s surface, but due to a lack of fertile soil, it is inhabited by only 20% of Croatia’s population. It is important to highlight that Dalmatia is an exclusively geographic and cultural term, which encompasses two entirely different territories, each with its own past and tradition: one part of it comprises the coastline and the islands which can be classified under the Mediterranean area, while the other part comprises the mountains and the inland and belongs to the continental land area. Thus, its fate as the land of cultural polarity was sealed from the very beginning. The patron saint of Dalmatia is St. Jerome.

Roman Emperors Augustus and Diocletian


These two emperors, considered by many as the most significant Roman emperors, played a crucial part in the history of Dalmatia, one as its founder, and the other as its heir. After several wars, the first Roman emperor Augustus, whose full name is Caius...

Roman Emperors Augustus and Diocletian


These two emperors, considered by many as the most significant Roman emperors, played a crucial part in the history of Dalmatia, one as its founder, and the other as its heir. After several wars, the first Roman emperor Augustus, whose full name is Caius Iulius Caesar Octavianus, finally managed to conquer the Illyrian tribe of Delmatae in the year 9 AD, occupying their land and founding the Roman province of Dalmatia with the capital of Salona. The emperor Diocletian, on the other hand, was important not only for his Dalmatian origin, but also for having constructed a grandiose palace in 305 AD, which was the core of the present-day city of Split, the capital of the region and the second largest city in the Republic of Croatia.

Mediterranean Cuisine


The Mediterranean diet consists of a set of skills, knowledge and practices that link the landscape with the dining table, including the method of growing crops, harvesting, fishing, food preservation, its processing and preparation, and sometimes the pat...

Mediterranean Cuisine


The Mediterranean diet consists of a set of skills, knowledge and practices that link the landscape with the dining table, including the method of growing crops, harvesting, fishing, food preservation, its processing and preparation, and sometimes the pattern of consumption. (Source: wikipedia) So it's more than just food. It brings people together and nourishes habits and customs, thus forming a cultural identity of the region and the man. While sharing food, people sang and exchanged wisdom, and it served as the foundation around which various traditions and legends were preserved and developed. With its beneficial properties, the Mediterranean cuisine offers a well-balanced gastronomic delight, because virtually its only fat comes from the olive tree which provides an abundance of positive effects on human health... It is just as important to mention that the benefits of Mediterranean cuisine have been recognised by UNESCO and included on its list of Intangible Cultural Heritage.

Cricket on Vis


On the island of Vis, cricket has been played since 1809: it was first introduced by Sir William Hoste, an officer of the British Royal Navy known as the Young Nelson, famous for his historical victory in the last sailing ships battle against a considerab...

Cricket on Vis


On the island of Vis, cricket has been played since 1809: it was first introduced by Sir William Hoste, an officer of the British Royal Navy known as the Young Nelson, famous for his historical victory in the last sailing ships battle against a considerably superior Napoleon's fleet. Two hundred years later, Oliver Roki, a winemaker and restaurant owner from the island of Vis, picked up where Sir Hoste had left off, which is why cricket is played again today in the island of Vis, in Plisko Field near the WW2 British airport, in the club named after the famous captain.

Stećci


Stećci are monolithic stone blocks, horizontal or vertical tombstones from the 14th and 15th century, characteristic for Dalmatia, Bosnia and Herzegovina, parts of Montenegro, west Serbia and Kosovo. Stećci cannot be found anywhere outside this territory....

Stećci


Stećci are monolithic stone blocks, horizontal or vertical tombstones from the 14th and 15th century, characteristic for Dalmatia, Bosnia and Herzegovina, parts of Montenegro, west Serbia and Kosovo. Stećci cannot be found anywhere outside this territory. Most scientists agree that these monuments belonged to the Vlachs. The Vlachs were a nomadic tribe, probably of Illyrian origin, who were cattle breeders and often also merchants and mercenaries. The area around the town of Imotski particularly abounds in stećci. These roughly and somewhat unskilfully carved tombstones, these monumental stone blocks, have found their place in the past of the Imotski Region, testifying to the literacy, culture, faith, and power of this area.

Dalmatian Identity


The identity of Dalmatia is largely determined by centuries-old interfusion of the East and the West in this area, which is evident in countless and often rather dramatic contrasts present at every step, from cultural and historical heritage, through the...

Dalmatian Identity


The identity of Dalmatia is largely determined by centuries-old interfusion of the East and the West in this area, which is evident in countless and often rather dramatic contrasts present at every step, from cultural and historical heritage, through the way of life, to the mentality of its inhabitants in particular. Thus the Dalmatian coastline and islands have inherited the western European civilization and cultural heritage, while the Dalmatian Hinterland bears witness to oriental influences. Nonetheless, the creative power of the Dalmatian folk has always been successful in using all those different influences and subordinating them time and time again to their own spirituality, thus forming a unique identity thanks to which we are recognized in the world, and remembered for the impression we provide. Therefore, if you at least once properly experience the true Dalmatia, you might become a Dalmatian forever!

Illyrian Hill-Forts


Hill-forts are the most important remains of the Illyrian material culture. The Illyrians erected their hill-forts in natural elevations which were difficult to access and easily defensible against the enemies. The economic factor was an important element...

Illyrian Hill-Forts


Hill-forts are the most important remains of the Illyrian material culture. The Illyrians erected their hill-forts in natural elevations which were difficult to access and easily defensible against the enemies. The economic factor was an important element in the selection of the location in which they were built. Hill-forts were constructed next to fertile plains on which agriculture could be developed. Ideally, somewhere in the vicinity there would have been a river, for the purpose of irrigation and defence of the borough. The hill-forts were also fortified with walls. Oftentimes, a tower was erected next to the main gate for a better protection of the borough. The buildings were made of dry-stone walls until the arrival of the Romans. That is when the Illyrians begun to use mortar.

Bikla


Bikla is an alcoholic drink which is well-known in Dalmatia, both in the hinterland and on the islands. It is made by mixing red wine and milk, usually in equal parts. Bikla can be made with either goat or cow milk. Its colour ranges from lighter to darke...

Bikla


Bikla is an alcoholic drink which is well-known in Dalmatia, both in the hinterland and on the islands. It is made by mixing red wine and milk, usually in equal parts. Bikla can be made with either goat or cow milk. Its colour ranges from lighter to darker shades of purple, depending on the quantity of the red wine used. It is made at any time of year, but for medicinal purposes only. It is administered to a person suffering from a mild illness.

Pagania


The Principality of Neretva (10th century) was an Early Croatian state occupying the territory between the rivers Cetina and Neretva. Unlike its neighbouring lands, a pagan, non-Christian religion was predominant among the people of this highly isolated s...

Pagania


The Principality of Neretva (10th century) was an Early Croatian state occupying the territory between the rivers Cetina and Neretva. Unlike its neighbouring lands, a pagan, non-Christian religion was predominant among the people of this highly isolated state due to a belief that Christianity was a tool of oppression. Thus, the Croats who lived in this territory were called "the Pagans", and the land was named "Poganska" (Latin: Pagania). The inhabitants were predominantly fishermen and fig and olive growers. However, the most lucrative business was piracy.

Ventula Travel Ltd. looks after your privacy and shall use your personal data exclusively for the purpose of sending you the Newsletter. We commit to keeping your personal data safe, and to store and process them in accordance with the GDPR (General Data Protection Regulation) - regulations on the protection of your personal data. Your e-mail address shall be forwarded to our provider, that also has to comply with GDPR and that we use for sending our newsletters.

You have the right to require access to your personal data and correct or delete them at any point. Your consent can be withdrawn at any point by clicking the "Cancel" link, which you can find in each edition of the newsletter, or at info@ventula-travel.com . Any withdrawal will not affect the legitimacy of data processing that has been done on the basis of the previously given consent prior to withdrawal. By withdrawing your consent, you will no longer receive our newsletter. Your e-mail address shall be kept until you have withdrawn your consent by using one of the ways described above. By clicking the button below, you allow us to process your personal data in accordance with these terms and conditions.

Ventula Travel Ltd. looks after your privacy and shall use your personal data exclusively for the purpose of receiving our new blog posts. We commit to keeping your personal data safe, and to store and process them in accordance with the GDPR (General Data Protection Regulation) - regulations on the protection of your personal data.  

You have the right to require access to your personal data and correct or delete them at any point. Your consent can be withdrawn at any point by clicking the "Cancel" link, which you can find in each edition of the new blog post, or at info@ventula-travel.com . Any withdrawal will not affect the legitimacy of data processing that has been done on the basis of the previously given consent prior to withdrawal. By withdrawing your consent, you will no longer receive our new blog posts. Your e-mail address shall be kept until you have withdrawn your consent by using one of the ways described above. By clicking the button below, you allow us to process your personal data in accordance with these terms and conditions.